ไม่กี่บาทได้เทียบเท่าปุ๋ย 10 กระสอบ ไม่พึ่งสาร - Thai Social

Post Top Ad

Friday, 28 June 2019

ไม่กี่บาทได้เทียบเท่าปุ๋ย 10 กระสอบ ไม่พึ่งสารเดี๋ยวนี้เกษตรกรหลายท่านไม่นิยมสาร เนื่องจากส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค จึงได้มีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีความสามารถในการย่อยสลายและช่วงเร่งปฏิกริยาการเกิดปุ๋ยขึ้นมา ทำให้มีดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชค่ะประโยชน์ของจุลินทีรย์สังเคราะห์แสง

1.ช่วยตรึง เพิ่ม ไนโตรเจนให้กับพืช

2.ทำให้พืชโตเร็วขึ้น โดยการเพิ่มแร่ธาตุในดินและย่อยสลายแร่ธาตุในดินให้เล็กลงอยู่ในสภาพที่พืชนำมาใช้ได้

3.ทำให้รากพืชโตเร็ว โดยเพิ่มโปรตีน , แร่ธาตุและกรดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืช

4.เป็นแหล่งรวมแร่ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ เช่น กรดอะมิโน ( Amino acids),กรดนิวเคลียริค ( Nucleic acids),สารประกอบทางกายภาพ ( Physiologically active compounds)และโพลีแซคคาไรด์ ( Polysaccharides)และอื่นๆอีกมากมาย

5.ช่วยกำจัดแก็สไฮโดรเจนซัลไฟล์ ในดินจากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ที่ส่งผลร้า ยต่อรากพืช

6.ใช้ฉีดพ่นในคอกสัตว์ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของมูลสัตว์

7.ช่วยให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลงถึง 50%

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม1.น้ำปลาขวดใหญ่ 3 ขวด ประมาณ 75 บาท

2.ผงชูรส 1 กิโลกรัม 100 บาท

3.ไข่ไก่ 3 แผง ประมาณ 325 บาท

รวมต้นทุนการทำประมาณ 500 บาท ทำได้ 15-20 ขวด

ขั้นตอนการทำ1.เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการตอกไข่ 2 ฟอง แล้วตีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว

2.เติมผงชูรส 1/2 ช้อนโต๊ะ น้ำปลา 4 ช้อนโต๊ะ แล้วทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน กรอกใส่ลงขวดพลาสติก โดยผสม 3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำสะอาด 1.5 ลิตร3.เขย่าส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนำไปผึ่งแดดจัดเป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน6.เมื่อครบเวลาแล้วจุลินทรีย์สังเคราะแสงจะกลายเป็นสีแดงพร้อมใช้งานค่ะอัตราส่วนและวิธีการใช้ผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี ต่อน้ำ 10 ลิตร ใช้ฉีดพ่นลงดิน และ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี ต่อ น้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นที่ทางใบ ดอก ลำต้น ระยะเวลาในการใช้ 5-7 วัน/1 ครั้ง

ถือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีและนิยมใช้กันมาก เนื่องจากใช้แทนปุ๋ย ได้และประสิทธิภาพดีกว่าเยอะเลยค่ะ อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ