ผู้ปิดทองหลังพระ! ‘คุณตาคุณยาย’ บริจาคเงิน-ที่ดิน 200 ล้านเพื่อสร้างโรงพยาบา - Thai Social

Post Top Ad

Saturday, 29 June 2019

ผู้ปิดทองหลังพระ! ‘คุณตาคุณยาย’ บริจาคเงิน-ที่ดิน 200 ล้านเพื่อสร้างโรงพยาบาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับใครหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของจิตอาสาผู้ใจดี 2 ตาและยายซึ่งเรียกว่า 2 ท่านนี้นั้นเป็นผู้ปิดทองหลังพระและก็ว่าได้เพราะท่านนั้นได้บริจาคเงินและที่ดินมูลค่าเกือบ 200 ล้านบาทและใช้ชีวิตแบบพอเพียงด้วยการเก็บผ่าตัดกล้วยขายจนกระทั่งคนต่างกันได้เสียชีวิตลงแต่ด้วยคุณงามความดีที่ได้ทำไว้ก็ยังคงปรากฏและสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างมากมายทีเดียวโดยตาและยายทั้งสองท่านนี้นั่นก็คือ คุณตาสวิง และคุณยายชม้อย ทองคำ เป็น 2 สามีภรรยาที่สามารถใช้ชีวิตแบบพอเพียงและอยู่อาศัยภายใต้บ้านหลังไม้หลังเล็กๆโดยมีการบริจาคเงินและที่ดินนับร้อยล้านบาทร่วมสร้างโรงพยาบาลปากเกร็ดแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองช่วย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการบริจาคในครั้งนี้ตาและยายนะฉันไม่ต้องการประกาศให้ใครรู้และยังมีการบริจาคเงินสดอีกจำนวน 3 ล้านบาทเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งเมื่อเข้าไปในบ้านไม้หลังเล็กๆที่ตาและยายอยู่อาศัยนั้นบริเวณในบ้านก็จะมีการติดพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ตลอดเต็มบ้านเพื่อเป็นสัญญาณเตือนใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง และในถังนี้ตาและยายทั้งคู่นั้นก็ยังใช้ชีวิตแบบแสนเรียบง่ายแม้แต่เป็นผู้บริจาคเงินจำนวนมากให้แก่โรงพยาบาลแต่ด้วยความที่ไม่มีรูปร่างนั้นก็ใช้ชีวิตกันอยู่สองตาและยายและมีการปลูกผักผลไม้ไว้รับประทานเองและนำไปขายในราคาถูกช่วยเหลือให้คนจนในบริเวณรอบข้างนั้นได้มีของกินโดยในตอนนั้นตาสวิง ได้ป่วยและต้องฟอกไตทุกสัปดาห์โดยก็จะมีทางโรงพยาบาลคอยดูแลเสมือนญาติผู้ใหญ่ซึ่งให้สิทธิ์รักษาฟรีตลอดชีวิตอีกครั้งทางโรงพยาบาลได้นำชื่อ ชม้อย-สวิง ทองคำ ซึ่งเป็นชื่อของตาและยายทั้งสองมาเป็นชื่อของห้องประชุมใหญ่เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทำเอาไว้โดยคุณงามความดีที่ตาและยายทั้งสองได้สร้างไว้นั้นมีดังนี้+ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพ ฯ จำนวน 600,000 บาท+ถวายที่ดินมูลค่ากว่าร้อยล้าน เพื่อสร้างโรงพยาบาลปากเกร็ด+บริจาคเงินสมทบสร้างอาคาร 3,000,000 บาท+ตั้งกองทุนเพื่อเก็บผลประโยชน์ 5,000,000 บาทและเลือกคนงานอันดีที่ตา ยาย ทั้งสองท่านได้มีการทำเอาไว้ เมื่อคุณตาเสียลงก็มีผู้ที่เคารพนับถือตาและยายทั้งสองเข้ามาร่วมพิธีศพกันอย่างมากมายอีกทั้งคุณยายไม่รับเงินช่วยแต่ยังแจกเงินเพื่อเป็นทานบารมีให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนอีกด้วย