ดร.เกริก มีมุ่งกิจ พลิกตำราการทำนา ปลูกข้าวไม่ต้องใช้น้ำมาก ผลผลิต 1 ไร่ 6 ตัน - Thai Social

Post Top Ad

Monday, 29 July 2019

ดร.เกริก มีมุ่งกิจ พลิกตำราการทำนา ปลูกข้าวไม่ต้องใช้น้ำมาก ผลผลิต 1 ไร่ 6 ตันอีกหนึ่งแนวคิดเกษตรดีๆ สำหรับ“ข้าว” มักตกเป็นจำเลยสังคมและ “ชาวนา” ถูกขอร้องให้งดทำนาปรัง เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่ใช้น้ำมากหากเทียบกับพืชปลูกชนิดอื่น “อู่ข้าว” ขอนำเสนอ แนวคิดและการจัดการผลิตข้าวของ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ คนกล้าคืนถิ่น ที่เรียกได้ว่าคว่ำตำราการทำนาในอดีต ก็ว่าได้โดย ดร.เกริก ได้ความรู้จากการค้นคว้า และลงมือทำนาจริง ผนวกกับความรู้จากลูกสาวที่เรียนญี่ปุ่นไปถอดความรู้เรื่องการทำนาของชาวนาญี่ปุ่นว่าทำไมเขาจึงทำนาในพื้นที่ไม่มากแต่ได้ผลผลิตสูงจนเข้าใจธรรมชาติของข้าวว่าเป็นพืชบกตระกูลเดียวกับหญ้า ต้องการน้ำแต่ไม่จำเป็นต้องให้น้ำท่วมขังเหมือนที่ปลูกกันอยู่ต้นข้าวก็สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีได้ และควรทำนาในพื้นที่ไม่มาก เอาแค่ที่ตัวเองดูแลจัดการให้ได้ผลผลิตเต็มประสิทธิภาพก็พอ แบ่งที่ดินบางส่วนทำกิจกรรมอื่นได้อีกแนวทาง…ทำนา 1 ไร่ ให้ได้ผลผลิตสูง

ให้ความสำคัญกับดินมาเป็นลำดับแรก โดยใส่อินทรียวัตถุลงดินนาให้มากที่สุด ไถกลบตอซัง หมักฟางข้าวในนา ตัดหญ้าจากคันนาใส่ลงดินนา ใบไม้จากสวนป่า แม้แต่การตัดแต่งกิ่งใบ ตัดหญ้าของเทศบาลริมถนน ดร.เกริก ยังขนไปเททิ้งในแปลงนา เพราะเชื้อว่า ข้าวจะโตดี ให้รวงดีได้ดินต้องดีก่อนการทำนาใช้น้ำน้อย จะปลูกข้าวเหมือนพืชผัก ปลูกด้วยระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร เพื่อให้แสงแดดเข้าได้ทั่ว อากาศถ่ายเทสะดวกติดตั้งระบบน้ำแบบเทปน้ำพุ่ง ให้น้ำทุกวันครั้งละ 4 ลบ.ม. เป็นเวลา 100 ครั้ง รวมให้น้ำตลอดฤดูปลูกประมาณ 400 ลบ.ม.ต่อไร่เน้นการทำต้นข้าวให้แข็งแรง เชื่อว่า น้ำ และปุ๋ย มากเกินไปเป็นหนึ่งบ่อเกิดความอ่อนแอของต้นข้าว เมื่อข้าวแข็งแรง จะมีโรคและแมลงศัตรูน้อย

ทำนาขายข้าวสารเอง

ที่นา 1 ไร่ ได้ผลผลิต 6 ตัน เป็นไปได้หรือ??? ดร.เกริก บอกว่าตนเองทำได้ แต่ทำในพื้นที่ 1 ไร่เท่านั้น หากทำในพื้นที่มากกว่านี้จะดูแลไม่ทั่ว

ที่สำคัญต้องปรับปรุงดินให้ดีมาก ต้องขยันเก็บวัชพืช และหมั่นเดินตรวจแปลงบ่อย ๆ ซึ่งเป็นการทำนาอย่างประณีตนั่นเอง

คลิป หนึ่งคลิป สองคลิป สามคลิป สี่