“รอคอยความหวัง” หน่วยปฏิบัตการฝนหลวง ส่งเครื่องบิน 3 ลำ เข้าพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เร่งช่วยชาวนา - Thai Social

Post Top Ad

Friday, 19 July 2019

“รอคอยความหวัง” หน่วยปฏิบัตการฝนหลวง ส่งเครื่องบิน 3 ลำ เข้าพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เร่งช่วยชาวนาเป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงในภาคอีสาน ในห้วงเดือน ก.ค.62 มีพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับผลกระทบอันมาเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดภัยแล้ง ขอรับบริการฝนหลวงได้แก่ เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ อาจสามารถ เมืองร้อยเอ็ด โพนทราย จตุรพักตรพิมาน จังหาร ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี ปทุมรัตต์ พนมไพร ศรีสมเด็จ หนองพอก หนองฮี เชียงขวัญ เมยวดี เมืองสรวง เสลภูมิ โพธิ์ชัย โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ 17 ก.ค.62 จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการปฏิบัติการฝนหลวง ที่ อ.สุวรรณภูมิ มีหน่วยปฎิบัติการฝนหลวงขอนแก่น นำเครื่องบิน 3 ลำ มาสาธิตการทำฝนหลวงให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดได้อุ่นใจกัน อุปสรรคในการทำฝนหลวงคือ สภาพอากาศที่ร้อนแห้ง ไม่มีความชื้น ลมแรง และเมฆไม่ก่อตัว เจ้าหน้าที่เขายังปฎิบัติงานและประเมินสถานการณ์ในการช่วยเหลือพี่น้องอยู่อย่างต่อเนื่อง