ไม่เห็นด้วย เอกชนค้านขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ลั่นไม่ได้แก้ปัญหาแรงงาน งานนี้ผิดหวังกันทั้งประเทศ - Thai Social

Post Top Ad

Sunday, 21 July 2019

ไม่เห็นด้วย เอกชนค้านขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ลั่นไม่ได้แก้ปัญหาแรงงาน งานนี้ผิดหวังกันทั้งประเทศนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาท โดยระบุว่าไม่เห็นด้วยถ้ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน สามารถใช้วิธีการปรับโครงสร้าง ลดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว 6 เดือน - 12 เดือนได้ จนกว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้น ซึ่งจะไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการด้วยโดยขณะนี้ลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา 5 % ของเงินเดือน, นายจ้างสมทบ 5 % และภาครัฐสมทบ 2.75 % ถ้าปรับเป็นรัฐบาลจ่ายเงินสมทบแทนลูกจ้างเป็น 7.75 % ก็จะช่วยได้มาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่านโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 400 บาททันที ไม่สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มต้นทุน อาจทำให้ธุรกิจ SME ต้องปิดกิจการลง หรือเลิกจ้างแรงงาน และยังไม่ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน