“ลุงตู่” จัดให้ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือน ก.ค. 62 นี้ รับเงินเข้าเพิ่ม - Thai Social

Post Top Ad

Thursday, 4 July 2019

“ลุงตู่” จัดให้ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือน ก.ค. 62 นี้ รับเงินเข้าเพิ่มวันนี้เรามีข่าดีสำหรับทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเราจะพาทุกคนมาดูรายการที่จะได้รับเงินเพิ่ม โดยได้ค่ารถโดยสารค่ารถเมย์เฉพาะในเขต กทม. เดือนละ 500 บาท ค่ารถไฟ ค่า บขส. เดือนละ 500 บาท ให้เงินช่วยเหลือคนเป็นแม่ที่ลงทะเบียนไว้ เดือนละ 200 บาท ให้เงินค่าเช่าบ้าน 400 บาทสำหรับคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ค่าน้ำไม่เกิน 100 บาทค่าไฟไม่เกิน 230 บาทค่าเดินทางไปโรงพຍาบาล 1,000 บาทสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และรัฐจะตัดคนที่จนไม่จริงออกประมาณ 4.5 ล้านคน เพื่อมาทุ่มเทให้กับคนที่มีปัญหาด้านการเงินโดยเฉพาะ

ร้านธงฟ้ามาตรการรายการกดเงินได้รายการที่กดเงินสดได้ประชารัฐตู้กดเงินประโยชน์มากมายบัตรคนจนรายการบรรเทาค่าใช้จ่ายบัตรแบบที่หนึ่งบัตรแบบที่สองติดต่อศูนย์การเติมเงินถุงเงินผู้มีสิทธิวงเงินของขวัญใช้จ่ายค่ารถเมล์ได้บัตรคนจนผู้ถือบัตรแนวทางบัตรคนจนยกระดัບลงทะเบียนประชารัฐเป๋าตังค์เข้าสู่ระบบผูกบัญชีบัตรคนจนสแกนโค๊ดจ่ายเงินผ่านแอ็ปได้บัตรคนจนคิวอาร์โค๊ดใช้ซื้อของในตลาดได้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะ เรียกได้ว่าบัตรคนจนช่วยลดค่าใช้จ่ายและใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้เยอะจริง ๆ

แหล่งที่มา: Palmmy