“เจ้าฟ้าหญิงฯ” เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับ รร. ทรงพูดคุยกับเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง! - Thai Social

Post Top Ad

Wednesday, 10 July 2019

“เจ้าฟ้าหญิงฯ” เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับ รร. ทรงพูดคุยกับเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง!สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี

เมื่อวานนี้ เพจเฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้แชร์ภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนบ้านสาละวะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยเป็นการเสด็จส่วนพระองค์เพจระบุว่า “ภาพแห่งความงดงาม และ ความเป็นกันเอง ของทูลกระหม่อมภา” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทานชุดอุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อการศึกษา, ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของแก่นักเรียน ทอดพระเนตรการแสดงพื้นบ้าน รำตง , ห้องเรียนสาธิตการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม , นิทรรศการ ช่างทอต่อโอกาส และการทำเค้กกล้วยหอมของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะภาพจาก เฟซบุ๊ก สพป.กาญจนบุรี เขต 3ภาพจาก เฟซบุ๊ก สพป.กาญจนบุรี เขต 3ภาพจาก เฟซบุ๊ก สพป.กาญจนบุรี เขต 3ภาพจาก เฟซบุ๊ก สพป.กาญจนบุรี เขต 3ภาพจาก เฟซบุ๊ก สพป.กาญจนบุรี เขต 3ภาพจาก เฟซบุ๊ก สพป.กาญจนบุรี เขต 3ภาพจาก เฟซบุ๊ก สพป.กาญจนบุรี เขต 3ภาพจาก เฟซบุ๊ก สพป.กาญจนบุรี เขต 3จากโพสต์