เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจมาก ร่วมส่งถุงพลาสติกที่ใช้ใช้แล้ว เพื่อนำไปทำบล็อกปูถนนรีไซเคิล - Thai Social

Post Top Ad

Sunday, 21 July 2019

เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจมาก ร่วมส่งถุงพลาสติกที่ใช้ใช้แล้ว เพื่อนำไปทำบล็อกปูถนนรีไซเคิลเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เมื่อเราสามารถนำถุงพลาสติกที่เราใช้ในแต่ละวันจำนวนมาก ไปทำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้ กับโครงการ Green Road เ ร่วมส่งถุงพลาสติกที่ใช้ใช้แล้ว เพื่อนำไปทำบล็อกปูถนนรีไซเคิลนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะขยายผลในการลดปริมาณขยะพลาสติก ซึ่งย่อยสลายยาก หรือขยะพลาสติกที่จะไหลลงสู่ทะเล กับโครงการ Green Road เชิญชวนบริจาคถุงพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำไปทำบล็อกปูถนนรีไซเคิล โดยการวิจัยและพัฒนาถนนรีไซเคิลจากขยะถุงพลาสติก ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชสวรรค์ หล้ากาศบล็อกปูถนนรีไซเคิล ๑ ตารางเมตร ใช้ขยะถุงพลาสติก ประมาณ ๔๐๐๐ ใบ อยากให้ลองจินตนาการดูว่าถ้าทุกหมู่บ้านในประเทศไทย ข้อมูลจากการปกครองส่วนภูมิภาคเมื่อปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๕๐๓๒ หมู่บ้าน เพียงใช้บล็อกปูถนนรีไซเคิล เพียงแค่ ๑๐ ตารางเมตรเท่านั้น เราก็จะสามารถกำจัดขยะถุงพลาสติกไปได้มาถึงสามล้านกว่าใบเลยทีเดียวท่านใจสนจะบริจาคได้ตามที่อยู่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชสวรรค์ หล้ากาศ เลขที่ ๒๒ ซอย ๗ ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โดยท่านส่งไปได้เรื่อยเรื่อย ไม่มีกำหนดเวลา จะถุงหิ้วหรือถุงแกง ขอเป็นถุงพลาสติก ถุงก๊อบแก๊บ หรือถุงแกงใช้แล้วได้หมด แต่ต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนส่งขอบคุณข้อมูลและภาพจาก จังหวัดเชียงใหม่ CM108 GREEN ROAD Petchusa Kuwattanapasiri เพจ Environman และคุณ Kittiyanee Wimtraimet