กรมสมเด็จพระเทพ เจ้าหญิงที่ ไม่ต้องมีพระเก้าอี้เลิศหรู ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรยิ่ง - Thai Social

Post Top Ad

Wednesday, 10 July 2019

กรมสมเด็จพระเทพ เจ้าหญิงที่ ไม่ต้องมีพระเก้าอี้เลิศหรู ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรยิ่งเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งภาพประทับใจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่า Chamnan Bhu-eiam โดยเรื่่องราวดังกล่าวระบุว่า

ไม่ต้องมีพระเก้าอี้ ที่เลิศหรู ไม่ต้องถูกเชิดชู ให้หรูหรา ไม่ต้องมีมาด เยี่ยงราชธิดา แต่พระองค์เสด็จมา ด้วยพระทัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังบรรยาย โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วในโอกาสจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาทัศนศึกษาพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗และ ทรงขอใช้ไฟฟ้าและจ่ายค่าไฟเอง ในพระตำหนักส่วนพระองค์ที่จังหวัดอุทัยธานี หลังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อประทับและทรงงาน โอกาสเสด็จ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเผย ทรงให้ราชเลขาฯส่งคำขอมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ใดใดทั้งสิ้นพร้อมทรงเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย เป็นเงินกว่า ๒ หมื่นบาท และระบุพระนาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญเจ้าหญิงผู้ติดดิน มิ่งขวัญของปวงประชา.ขอบคุณที่มา Chamnan Bhu-eiam