เช็กยอดหนี้กยศ. ชำระเกินกำหนดมีผลกระทบ - Thai Social

Post Top Ad

Saturday, 6 July 2019

เช็กยอดหนี้กยศ. ชำระเกินกำหนดมีผลกระทบสำหรับผู้ที่กู้ยืมกยศ.ที่ได้ครบกำหนดชำระหรือผู้ที่กู้ยืมหลังจบมาแล้ว 2 ปี ซึ่งวันนี้เป็นวันครบกำหนดชำระในทุกๆปี คือไม่เกินวันที่ 5 กรกฎาคม หรือถ้ามีการชำระเกิดกำหนดที่ทางธนาคารระบุไว้จะมีผลกระทบต่อผู้กู้คือดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น วันนี้เราจึงมีวิธีการเช็คยอดหนี้มาฝากทุกท่านและรายละเอียดต่างเกี่ยวกับการจ่ายหนี้1.กดเข้าเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th

2.คลิก > ตรวจสอบยอดหนี้ > ตรวจสอบยอดหนี้ (ธนาคารกรุงไทย)

3.คลิก > ลงทะเบียน จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่อง โดยใส่วันเดือนปีเกิด (ปี พ.ศ.) วันและเดือน กรอกเลข 2 หลัก ส่วนคำตอบข้อ 1-3 กรอกเป็นปี พ.ศ.

4.จากนั้น ใส่อีเมลที่ท่านใช้งาน ใส่รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน ใส่เบอร์โทรศัพท์ (รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร, อักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัวอักษร, อักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์เล็ก และตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวเลขอารบิกอย่างน้อย 1 หมายเลข)

5.ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล หรือ sms(กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์) รหัส OTP

6.กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ และกด Confirm

7.เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบจะแจ้งข้อความ “ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว”

8.คลิก > “จบการทำงาน” จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลัก เว็บสอบถามรายละเอียดผู้กู้ จากนั้นท่านก็จะสามารถเข้าสู่ระบบตรวจสอบยอดหนี้ โดยใช้อีเมล และรหัสผ่าน ที่ท่านใช้สมัคร

ชำระเกินกำหนด มีผลอย่างไร

ส่วนผู้ที่ชำระเกินวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบุไว้ดังต่อไปนี้

– หากผู้กู้ยืมชำระล่าช้าจะทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี โดยคิดจากฐานเงินต้นที่ขอกู้ยืม

– ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระหนี้ อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้

– โดยขั้นตอนของการดำเนินคดีมีดังนี้

1.กองทุนส่งหนังสือบอกเลิกสัญญากู้ยืม ให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันทราบ และขอให้มีการชำระหนี้ หากผู้กู้ยืมไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงจะส่งรายชื่อให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยดำเนินคดี

2.บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดำเนินการฟ้องคดีกับผู้กู้ยืม และผู้ค้ำประกันตามสัญญากู้ยืมเงิน (ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจะได้รับหมายศาล)

3.เมื่อศาลมีหมายนัด ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันต้องไปตามนัด โดยในวันนัดจะมีการไกล่เกลี่ยประนีประนอม

4.ศาลพิพากษา เมื่อศาลมีคำพิพากษา ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้น

ใครที่ยังไม่จ่ายก็รีบไปจ่ายนะคะ อย่าให้เสียสิทธิ์ของตนหรือคนที่ต้องการผ่อนผันก็ต้องไปติดต่อกับทางธนาคาร แต่อย่านิ่งเฉยเพราะถ้าหากยังไม่มีการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือตามกำหนด กองทุนจะส่งคำบังคับให้ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน และจะทำการยึดทรัพย์ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป