สุดปีติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนทนาธรรมกับ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระเจริญ - Thai Social

Post Top Ad

Wednesday, 31 July 2019

สุดปีติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนทนาธรรมกับ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระเจริญเพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่ข้อความว่า วันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารเสด็จไปพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงสังฆทาน

และทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘ และทรงเจริญพระชันษา ๑๔ ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกย าเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เมื่อวันที่ ๕ พฤษ๓าคม ๒๕๖๒ขอบคุณ เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช