ขอทรงถนอมพระวรกาย แม้พระหัตถ์จะเจ็บแต่ยังทรงงานเช่นเคย ทรงพระเจริญ - Thai Social

Post Top Ad

Saturday, 27 July 2019

ขอทรงถนอมพระวรกาย แม้พระหัตถ์จะเจ็บแต่ยังทรงงานเช่นเคย ทรงพระเจริญ



แม้พระหัตถ์จะเจ็บแต่ยังทรงงานเช่นเคย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สย ามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน



ทรงเปิดการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๓ ในหัวข้อ มนุษย์ในโลกดิจิทัล และเสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิมเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา



และเคยมีเมื่อครั้งเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เผยแพร่ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานขณะที่ยังมีเข็มท่อต่อสายน้ำเกลือติดอยู่ที่พระหัตถ์





ขณะเป็นองค์ประธานเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Thailand international Science Fair 2017 ณ โรงเรียนมหิดลวิยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล







โดยภาพดังกล่าวมีการส่งต่อในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนต่างแสดงความประทับใจเป็นอย่างมาก





จนมีภาพที่ ส่ ง ต่ อ กันมากมาย ภาพที่พระองค์กำลังอยู่ในพระอิริยาบถที่เชื่อแน่ว่าหากพสกนิกรคนไทยได้เห็นแล้ว คงเกิดความซาบซึ้งปลาบปลื้มและปีติในความเสียสละทรงงานตรากตรำเพื่อปวงชนคนไทยทั้งแผ่นดิน





เพราะแต่ละวันเราเพียงแต่ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการเสด็จฯออกไปยังทั้งต่างประเทศและภายในประเทศไทยเอง ซึ่งภาพเหล่านี้อยากให้คนไทยได้รับรู้ร่วมกัน