หมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประตัวบ่อยๆ แล้วชีวิตจะพบเรื่องดีๆ มากขึ้น - Thai Social

Post Top Ad

Tuesday, 16 July 2019

หมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประตัวบ่อยๆ แล้วชีวิตจะพบเรื่องดีๆ มากขึ้นอีกหนึ่งบทความดีๆการหมั่นกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวบ่อยๆ แล้วชีวิตจะพบเรื่องดีๆ มากขึ้น

ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ชีวิตเจอแต่ปัญหา

จะเริ่มต้นทำอะไรก็ติดขัดไปหมดลองทำแบบนี้ดู

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว

ทำแล้วดีกับตัวเราเพื่อความสบายอกสบายใจของเรา

และช่วยให้เรามีกำลังใจดีๆ ในชีวิต

สำหรับใครที่กำลังจะเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในชีวิต

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว ภายหลังทำบุญ

เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน เป็นต้น เปิดทาง

และช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เตรียมน้ำสะอาดไว้ ๑ ขวด

และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทัง

สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง

จงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา

โปรดมาเป็นทิพย์พย าน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใด

ที่ข้าพเจ้า ชื่อ สกุล ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า

อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ กข์

เรื่องที่ประสบปัญหา ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม

ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมา รับกุศล

ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย

อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน

ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้

โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้

เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

หมายเหตุ

การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง

คือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ

ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้

การขอฝากผ่ านบารมีของพระแม่คงคา

และพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน

ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับ

คำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ