จากเด็กน้อยก้มกราบพระบาทในวันนั้น เติบโตเป็นข้าราชการ ที่ขอจงรักภักดีตลอดไป - Thai Social

Post Top Ad

Monday, 8 July 2019

จากเด็กน้อยก้มกราบพระบาทในวันนั้น เติบโตเป็นข้าราชการ ที่ขอจงรักภักดีตลอดไปอีกหนึ่งเรื่องราวสุดน่าคิดถึงและเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนคงเคยเห็นภาพเด็กตัวเล็กเล็ก คนหนึ่งก้มลงกราบพระบาทของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จนเกิดความอยากรู้ว่าเด็กน้อยในวันนั้น เขาคือใครเด็กน้อยผู้ก้มกราบพระบาทในวันนั้น คือ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ข้าราชการใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๔ จังหวัดสงขลา สังกัดหน่วยงานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นบุคลากรที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนายพยุงศักดิ์ กล่าวด้วยว่า การปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันนี้ เพื่อสนองเบื้องพระยุคลบาท ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิ ภาค ๔ กรมคุ้มครองสิทธิ ซึ่งถือเป็นความโชคดีของตนเพราะงานที่ทำอยู่เป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมตามสิทธิที่อันพึงมีพึงได้ของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติการได้ก้มกราบพระบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในครั้งนั้น ถือได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดต่อตนเองและครอบครัว และเมื่อทุกครั้งที่เห็นภาพนี้เสมือนเป็นการสัญญากับพระองค์ท่านว่าข้าพเจ้าจะถวายความจงรักภักดี และจะทำความดีถวายพระองค์ตลอดไปนายพยุงศักดิ์ กล่าว