งวดนี้มาเร็ว กองสลากฯ ประกาศเลื่อนวันการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล - Thai Social

Post Top Ad

Tuesday, 9 July 2019

งวดนี้มาเร็ว กองสลากฯ ประกาศเลื่อนวันการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกประกาศ เรื่อง เลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดว่า

ด้วยในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตรงกับวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันออกรางวัลสลาก งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงขอเลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นออกรางวัลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สำนักงานกองสลากภาพจาก internetสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล