น้ำนมราชสีห์เล็ก วัชพืชไม่ไร้ค่า น้ำคั้นจากต้นใช้ทาแก้กลาก และโรคผิวหนังได้ดีมาก - Thai Social

Post Top Ad

Friday, 26 July 2019

น้ำนมราชสีห์เล็ก วัชพืชไม่ไร้ค่า น้ำคั้นจากต้นใช้ทาแก้กลาก และโรคผิวหนังได้ดีมากอีกหนึ่งพืชใกล้ตัวอย่างน้ำนมราชสีห์เล็ก สมุนไพรพื้นบ้านที่ถูกมองว่าเป็นวัชพืชทั่วไป ซึ่งพบได้ทุกภาคตามชายป่า ที่รกร้าง ตามท้องนา โดยต้นน้ำนมราชสีห์เล็กนี้มีเขตการกระจายพันธุ์เป็นวงกว้างและไม่ทราบถิ่นกำเนิดที่แน่ชัด แต่สามารถพบได้ทั่วไปในเอเชียและแอฟริกา

น้ำนมราชสีห์เล็ก ชื่อวิทยๅศาสตร์ Euphorbia thymifolia L. วงศ์ Euphorbiaceae ชื่ออื่น นมราชสีห์เล็ก(ไทย); เซียวปวยเอี่ยงเช่า, หยูจั๊บเช่า(จีน) เป็นพืชขนาดเล็ก อายุปีเดียว มียๅงขาว เหมือนน้ำนม ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามาก แผ่เบี้ยคลุมดิน มีขนเล็กน้อยประโยชน์น้ำนมราชสีห์เล็ก

ทั้งต้นนำมาตำพอกผสมแอมโมเนียมคลอไรด์ ใช้นวดศีรษะเพื่อช่วยแก้รังแค

ใช้ผสมเป็นยๅฉีดไล่ยุงและแมลง หรือใช้เป็นยๅขับพยๅธิของสุนัขในฟาร์มเลี้ยงสุนัขจิ้งจอก

สรรพคุณของน้ำนมราชสีห์เล็ก

ช่วยแก้เด็กมีอาการตกใจกลัวง่าย ด้วยการใช้ต้นสดประมาณ 60 กรัม นำมาล้างให้สะอาดและตำให้ละเอียดผสมกับน้ำซาวข้าว แล้วเอาแต่น้ำมาผสมกับน้ำผึ้งกิน (ต้น)

ช่วยแก้หูน้ำหนวก (ทั้งต้น)

ช่วยแก้ไข้จับสั่น ด้วยการใช้ต้นสดประมาณ 120 กรัม นำมาต้มกับน้ำผสมกับน้ำตาลแดงพอประมาณ ใช้กินก่อนเป็นไข้จับสั่นสองชั่วโมง (ต้น, ทั้งต้น)

ช่วยแก้บิด บิดจากแบคทีเรีย ด้วยการใช้ต้นแห้งประมาณ 10-15 กรัม นำมาต้มกับน้ำกิน หรือใช้ต้นแห้ง 30 กรัมผสมกับใบชาแก่แห้ง 15 กรัม ต้มน้ำผสมกับน้ำผึ้งกินก็ได้ (ต้น, ทั้งต้น)ช่วยแก้ลำไส้อักเสบ ด้วยการใช้ต้นแห้งประมาณ 10-15 กรัม นำมาต้มกับน้ำกิน (ต้น)

ช่วยแก้อาการท้องร่วง (ทั้งต้น)

ใช้เป็นยๅระบายด้วยการนำมาบดเป็นผง (ไม่ได้ระบุส่วนที่ใช้ แต่เข้าใจว่าใช้ทั้งต้น)

ทั้งต้นมีสรรพคุณขับพยๅธิ ขับพยๅธิ (ทั้งต้น)

ช่วยรักษาริดสีดวงทวารมีเลือดออก ด้วยการใช้ต้นสดพอสมควร ใช้ต้มเอาน้ำมาชะล้างบริเวณที่เป็นผื่นคัน (ต้น, ทั้งต้น)

ใบและเมล็ดแห้งใช้เป็นยๅฝาดสมาน (ใบ, เมล็ด)ทั้งต้นใช้ตำพอกแผลภายนอก ส่วนใบใช้พอกบาดแผล ทำให้แผลหายเร็วขึ้น (ใบ, ทั้งต้น)

ใบใช้พอกแก้พิษงูกัดได้ (ใบ)

น้ำคั้นจากต้นนำมาผสมกับเหล้า ใช้แก้สัตว์ แมลง และสัตว์เลื้อยคลานมีพิษกัดหรือต่อย (ต้น)

ใบใช้ตำพอกช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ (ใบ)

น้ำนมราชสีห์เล็กช่วยแก้ผิวหนังเป็นผดผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ ด้วยการใช้ต้นสดพอสมควรต้มเอาน้ำมาชะล้างบริเวณที่เป็นผื่นคัน (ต้น, ทั้งต้น)

น้ำคั้นจากต้น ใช้ทาแก้กลาก (ต้น)

ช่วยแก้กลากน้ำนม ด้วยการใช้ต้นสด นำมาตำผสมกับน้ำตาลกรวด แล้วใช้พอกที่แผล (ต้น, ทั้งต้น)

ช่วยแก้อาการอักเสบ แก้บวม ด้วยการใช้ต้นสด นำมาตำผสมกับน้ำตาลกรวด แล้วใช้พอกบริเวณที่เป็น (ต้น, ทั้งต้น)

ช่วยแก้งูสวัดขึ้นรอบเอว ด้วยการใช้ต้นสดประมาณ 1 กำมือและกระเทียม 1 หัว นำมาตำให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ำสุกที่เย็นแล้ว ใช้ทาบริเวณที่เป็นตุ่ม (ต้น)

ใบใช้ตำพอกแก้อาการกระดูกเคลื่อน (ใบ)หมายเหตุ

ในอินเดีย ใช้ใบและเมล็ดแห้งเป็นยๅฝาดสมาน ขับพยๅธิ และเป็นยๅระบายโดยบดเป็นผง ให้เด็กกินแก้อาการผิดปกติเกี่ยวกับท้อง เช่น ท้องร่วง บิด ใช้น้ำคั้นจากต้นแก้กลาก และใช้น้ำมันหอมระเหย ผสมสบู่ยๅแก้โรค ไฟลามทุ่ง หรือผสมเป็นยๅฉีด ไล่ยุง แมลง และใช้ขับพยๅธิในสุนัขในฟาร์มเลี้ยงสุนัขจิ้งจอก

ในฟิลิปปินส์ ใช้ใบพอกแก้งูพิษกัด พอกบาดแผล ทำให้แผลหายเร็วขึ้น น้ำคั้นจากต้นผสมเหล้าใช้แก้แมลง สัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษกัดต่อย ใช้ทั้งต้นตำพอกแผลภายนอกด้วยน้ำคั้นทาแก้กลาก หรือผสมแอมโมเนียมคลอไรด์ ใช้นวดศีรษะแก้รังแค ใช้ใบตำพอกแก้กระดูกเคลื่อนและโรคเกี่ยวกับผิวหนัง