ประชาชนชาวจีนทั้งประเทศ ต่างยกย่องให้ ฟ้าหญิงสิรินธร เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลก ทรงพระเจริญ - Thai Social

Post Top Ad

Wednesday, 17 July 2019

ประชาชนชาวจีนทั้งประเทศ ต่างยกย่องให้ ฟ้าหญิงสิรินธร เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลก ทรงพระเจริญเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ กับมิตรสัมพันธ์ระหว่างไทย จีนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เมื่อสองพันกว่าปีก่อน ก็เริ่มมีการส่งทูตไมตรีต่อกันแล้วจวบปัจจุบันไม่ว่าสากลโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประการใด ทั้งสองประเทศยังคงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมิตรสหายที่ดีเจ้าหญิงสิรินธร คือคำที่คนจีนใช้เรียก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ส ย า ม บรมราชกุมารี อย่างถวายความรักอย่างสูงต่อพระองค์ชาวจีนทั้งประเทศได้ลงคะแนนเสียงในปี ๒๕๕๒ ยกย่องให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ส ย า ม บรมราชกุมารี เป็นมิตรที่ดีที่สุดในโลกของคนจีนและประเทศจีนทุกครั้งที่ทรงไปเยือนประเทศจีนจะทรงวางพระองค์อย่างคนธรรมดาทั่วไป ไม่ทรงวางพระองค์เป็นเจ้าหญิงตามชื่อที่คนจีนเรียกพระองค์เลยแม้แต่น้อยทรงเสด็จไปประเทศจีนมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ ตลอดเวลา ๓๖ ปีที่ทรงเยือนประเทศจีน ทรงได้เสด็จไปทุกมณฑลแบบที่แม้แต่ข้าราชการจีนเองก็มีน้อยคนที่สามารถทำได้แบบที่พระองค์ทรงเสด็จทุกแห่งที่เสด็จไปพระองค์ได้ทรงหนังสือออกมาให้คนไทยหลายเล่มเช่น ย่ำแดนมังกร มุ่งไกลในรอยทราย เจียงหนานแสนงามรวมถึงทรงเชี่ยวชาญในภาษาจีนในระดับที่ทรงแปลหนังสือชื่อ ผีเสื้อ และ นารีนครา ออกมาเป็นภาษาไทย ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับจีนในทุกทุกด้านนอกจากทรงศึกษาภาษาจีนแล้วก็ยังทรงศึกษาการเขียนพู่กันจีน การวาดภาพจีน แม้กระทั่งรำมวยไทเก๊กก็ยังทรงสนพระทัยที่จะศึกษาทุกวันนี้ คนจีนเชื่อว่า การเสด็จเยือนประเทศจีนแต่ละครั้งของ ฟ้าหญิงสิรินธร ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยให้กระชับแนบแน่นและเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นทำให้คนไทยและคนจีนมีความรักความหวังดีต่อกันเสมือนหนึ่งเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกันสืบเนื่องตลอดไปชาวจีนเรียกขานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ส ย า ม บรมราชกุมารี ว่า ซือหลินทงกงจู่

ซือแปลว่าบทกวี หลินแปลว่าหยกสวยงาม ทงแปลว่าปราดเปรื่อง กงจู่แปลว่าเจ้าหญิง มาจากสำเนียงของพระนาม สิรินธร