สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จส่วนพระองค์ พระราชทานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับเด็กๆ - Thai Social

Post Top Ad

Saturday, 6 July 2019

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จส่วนพระองค์ พระราชทานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับเด็กๆเป็นเจ้าหญิงของประชาชนที่แท้จริง โดยล่าสุดทางแฟนเพจ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้ทำการแชร์ภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ โดยเป็นการเสด็จส่วนพระองค์

โดยทาง แฟนเพจ เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้โพสต์ว่า

ภาพแห่งความงดงาม และ ความเป็นกันเอง ของทูลกระหม่อมภา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทานชุดอุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อการศึกษา, ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนบ้านสาละวะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณภาพ.FB_สพป.กาญจนบุรี เขต 3ขอบคุณภาพ.FB_สพป.กาญจนบุรี เขต 3

เรียกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจ และทำให้ประชาชนเห็นถึงความเป็นกันเอง ความดูแลเอาใจใส่ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ต่อประชาชนและด้านการศึกษาของเยาวชนเป็นอย่างมาก ทรงพระเจริญขอบคุณภาพ.FB_สพป.กาญจนบุรี เขต 3ขอบคุณภาพ.FB_สพป.กาญจนบุรี เขต 3