พระองค์ติ๊ด เจ้าหญิงผู้ติดดิน ทรงพลิกฟื้นผืนนาด้วยความพอเพียง ตามรอย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ - Thai Social

Post Top Ad

Sunday, 21 July 2019

พระองค์ติ๊ด เจ้าหญิงผู้ติดดิน ทรงพลิกฟื้นผืนนาด้วยความพอเพียง ตามรอย ในหลวงรัชกาลที่ ๙พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตย าทรกิติคุณ หรือ พระองค์ติ๊ด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรส่วนพระองค์ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นที่หมู่บ้านระไซร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยปัจจุบันใช้ชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตย าทรที่แห่งนี้ไม่ได้มีแต่นาข้าวและพืชผักทางการเกษตรเท่านั้น พระองค์ทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกลในการที่จะพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ทางการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย จึงได้มีพระดำริให้ปลูกต้นทานตะวันหลังนาในช่วงฤดูท่องเที่ยวขึ้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่พืชผักทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ล่าสุดพระองค์ยังคงสานต่อพระกรณียกิจเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน ด้วยการให้ปลูกพืชหลังนาช่วงฤดูท่องเที่ยวขึ้น ซึ่งก็คือ ต้นทานตะวัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตย าทรนั้นเหลืองอร่ามไปด้วยดอกทานตะวันนับหมื่นต้น กลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่พักผ่อนสำหรับผู้มาเยือนณ หมู่บ้านระไซร์ จังหวัดสุรินทร์ซึ่งที่นี่ยังมีสินค้าแปรรูปมากมาย ทั้งผ้าไหม ผ้าพันคอ เครื่องเงิน รวมทั้งเสื้อยืดและแก้วเซรามิกพิมพ์ลายที่พระองค์ติ๊ดทรงออกแบบ เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนในกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตย าทรขอบคุณ : โครงการเกษตรอทิตยาทร