สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - Thai Social

Post Top Ad

Sunday, 4 August 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปยังกองบัญชาการ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงนำพระสหาย ทัศนศึกษาการสาธิตการฝึกของทหารราบ ในการนี้ ประทับรถฮัมวี่ ไปยัง สนามยิงปืนทางยุทธวิธี เขาปากทวาร ทอดพระเนตรการแสดงทางทหาร การต่อสู้ด้วยมือเปล่า และการใช้อาวุธประจำกายของทหารราบ การต่อในสู้ระยะประชิด, การยิงปืนฉับพลันในหลักสูตรของนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดเป้าหมายลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับฝ่ายเรา และสร้างความสูญเสียให้กับข้าศึก, การประกอบกำลังเข้าทำการรบ ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่สำคัญ, การสาธิตการเข้าตี เข้าปะทะ และการเข้าตีเร่งด่วน ดำเนินกลยุทธ์อย่างรวดเร็วทำลายข้าศึกทันที เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยเหนือสามารถใช้พื้นที่ในการปฏิบัติขั้นต่อไปพร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารราบ ระดับหมู่ ระดับหมวด ระดับกองร้อย และกองพัน อาทิ ปืนพก 86 อัตรากระสุนมูลฐาน 21 นัด ประจำการปี 2486 และปืนเล็กยาวทาโว ระยะยิงไกลสุด 3,000 เมตร ประจำการปี 2551จากนั้น ประทับรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ออกจากสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ไปยังท่าเสด็จ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5แล้วทอดพระเนตรการสาธิตการดำรงชีพในป่า การหาน้ำในป่า โดยวิธีตัดเถาวัลย์น้ำ ที่ต้องตัดให้ลึกตรงโคนชิดกับดิน และทดสอบก่อนว่ากินได้หรือไม่ โดยการจุ่มนิ้วลงไปในน้ำ แล้วเอาไปไว้ใต้ลิ้น ถ้าน้ำมีรสชาติขมหรือซ่าลิ้นไม่ควรดื่ม, การหาอาหาร และการจุดไฟโดยใช้ไม้ไผ่ ด้วยวิธีสีไม้ เพื่อการประกอบอาหารในตอนบ่าย เสด็จไปยังอาคารเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ ทอดพระเนตรการสาธิตการฝึกยิงปืน เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง โดยการจำลองยิง ซึ่งโรงเรียนทหารราบ เริ่มนำเข้ามาใช้งาน เมื่อปี 2545 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอาวุธประจำกาย และอาวุธประจำหน่วยในระดับหมู่ปืนเล็กทหารราบ ได้ใช้ฝึกให้เกิดทักษะ และความชำนาญในการใช้อาวุธ โดยไม่ต้องใช้กระสุนจริง อย่างมีประสิทธิภาพโดยจำลองอาวุธทุกชนิดที่มีบรรจุในหมู่ปืนเล็ก อาทิ ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 เป็นอาวุธประทับบ่ายิง สามารถยิ่งได้ทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ ระยะยิงไกลสุด 2,653 เมตร และเครื่องยิงลูกsะเบิด เอ็ม 203 ขนาด 40 มิลลิเมตร สามารถยิงได้ทั้งปืนเล็ก และลูกsะเบิดยางในกระบอกเดียวกันทำงานด้วยการเลื่อนลำกล้องออก และเข้า ยิงด้วยการประทับบ่า ระยะยิงไกลสุด 400 เมตรจากนั้น เสด็จไปยังสนามกีฬายิงปืน ศูนย์การทหารราบ ทรงฟังการบรรยายการใช้ปืน BBGUN ซึ่งปืน BBGUN ที่จะทำการยิงมี 2 ชนิด คือ ปืนพกแบบ 1911 ทำงานด้วยระบบแก๊สบรรจุที่ซองกระสุน และปืนเล็กสั้น จู่โจม แบบ M4 ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ จากนั้น ทรงทดลองทรงปืน BBGUN แบบปืนพกที่ระยะ 10 เมตร และปืนเล็กสั้นที่ระยะ 10 เมตร.ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7