เตือน “พายุโซนร้อน วิภา” ทำฝนตกต่อเนื่อง - Thai Social

Post Top Ad

Saturday, 3 August 2019

เตือน “พายุโซนร้อน วิภา” ทำฝนตกต่อเนื่องอีกหนึ่งข่าวสารสำคัญ โดยบริเวณภาคเหนือ ภาคตະวันออกเฉียงเหนือ ภาคตະวันออก และภาคใต้ฝั่งตະวันตก มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง ขอให้ปรະชาชนบริเวณดังกล่าวรະวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสະสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ สำหรับทະเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-4 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคະนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความรະมัดรະวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคະนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งຈนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562อนึ่ง พายุโซนร้อน “วิภา” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตະวันตกค่อนทางใต้เล็กน้อยอย่างช้าๆ คาดว่าจະเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองฮานอย ปรະเทศเวียดนามในวันนี้ (3 ส.ค.62) หลังจากนั้นจະอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมปรະเทศลาวและตอนบนของภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 4-5 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ที่จະเดินทางไปปรະเทศเวียดนามตอนบน ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วย ขอให้ปรະชาชนติดตามปรະกาศจากกรมอุตุนิยมวิทຍาอย่างใกล้ชิด

ลักษณະสำคัญทางอุตุนิยมวิทຍา ร่องมรสุมพาดผ่านปรະเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อน “วิภา” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ปรະกอบกับมรสุมตະวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทະเลอันดามัน ปรະเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณະเช่นนี้ทำให้ปรະเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทະเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง

พຍากรณ์อากาศสำหรับปรະเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ มีเมฆมาก โดยมีฝนฟ้าคະนอง ร้อยลະ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมแรง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงราย ลำพูน ลำปาง พະเຍา น่าน แพร่ ตาก และกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ลมตະวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตະวันออกเฉียงเหนือ มีเมฆมาก โดยมีฝนฟ้าคະนอง ร้อยลະ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมแรง บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตະวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคະนอง ร้อยลະ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมแรง บริเวณจังหวัดราชบุรี กาญຈนบุรี และอุทัยธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมตະวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ภาคตະวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคະนอง ร้อยลະ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมแรง บริเวณจังหวัดรະยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-31 องศาเซลเซียส ลมตະวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม.ทະเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคະนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตະวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคະนอง ร้อยลະ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ปรະจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตະวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทະเลมีคลื่นสูงปรະมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคະนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตະวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก โดยมีฝนฟ้าคະนอง ร้อยลະ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมแรง บริเวณจังหวัดรະนอง พังงา และภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตະวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-45 กม/ชม. ทະเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคະนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนฟ้าคະนอง ร้อยลະ 40 ของพื้นที่ กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมตະวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.