พระแท้ผู้มีแต่ให้ ไม่เรี่ยไรตั้งตู้บริจาค ร่างไร้บ้านฌาปนกิจให้ฟรี งานบวชไม่คิดค่าใช้จ่าย ดับทุกข์คนจน ช่วยผู้ยากไร้ - Thai Social

Post Top Ad

Friday, 2 August 2019

พระแท้ผู้มีแต่ให้ ไม่เรี่ยไรตั้งตู้บริจาค ร่างไร้บ้านฌาปนกิจให้ฟรี งานบวชไม่คิดค่าใช้จ่าย ดับทุกข์คนจน ช่วยผู้ยากไร้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ สำหรับพระต้นแบบนักพัฒนา ปลุกกระแสศรัทธาช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ ย า ก ไร้ ทั้งยังเป็นพระสงฆ์รูปแรกของไทยที่เปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษา สอนหนังสือเด็กยากจนเพื่อสร้างอาชีพ จนได้รับรางวัล คนดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร จังหวัดนครนายกข้อความประกาศจากวัดดงละคร จังหวัดนครนายก เปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อผู้ยากไร้ มองดูภายนอกแม้วัดแห่งนี้จะดูเป็นวัดที่ไม่สวยงามหรือยิ่งใหญ่อย่างเช่นวัดอื่นทั่วไปแต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยศรัทธาอย่างล้นเหลือ จากความมุ่งมั่นของเจ้าอาวาสวัดดงละคร จังหวัดนครนายก พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร ด้วยอายุเพียง ๒๙ ปีเท่านั้นพระมหาสิริวัฒนา ได้กล่าวว่า เดิมที่วัดดงละครเป็นสำนักสงฆ์ กระทั่งปี ๓๐ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัด ต่อมาปี ๒๕๕๕ อาตมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดวัดจากนั้นเป็นต้นมาได้ออกไปดูแลเยี่ยมเยียนญาติโยม ผู้ยากไร้ในละแวกบ้าน ทุกครั้งที่เห็นภาพเด็กไม่ได้ไปเรียนหนังสือ บางคนอยากบวชให้พ่อแม่ หรือไม่ก็ภาพการสูญ เ สี ย คนในครอบครัว เเต่ก็เป็นปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากซึ่งทางวัดได้มีการขออนุญาตตั้งโรงเรียนถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานการอาชีวะศึกษาใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์ ตั้งอยู่หมู่ ๕ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกนอกเหนือจากนี้ทางวัด ยังมีโครงการช่วยเหลือคน ย า ก จน โดยเฉพาะฐานะทางบ้าน ย า ก จน ไม่มีเงินจัดงานฌาปนกิจก็ให้มาติดต่อ ทางวัดก็จะดำเนินการช่วยเหลือให้ทันที ส่วนที่ใครที่ต้องการจะบวชเรียนก็ให้มาติดต่อ ทางวัดก็จะจัดการบวชให้ฟรีเช่นเดียวกันแน่นอนว่าความเลื่อมใสของชาวบ้านก่อให้เกิดความสามัคคีอย่างงดงาม เพราะนอกจากหันมาเข้าวัดกันมากขึ้นแล้ว ยังผันตัวเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ ย า ก ไร้ตามคำเชิญชวนของพระมหาสิริวัฒนา อีกด้วยสาเหตุที่ไม่ตั้งตู้บริจาค ไม่ใช่ว่าไม่รับเงินบริจาค ใครจะมาทำบุญกับเราต้องถามก่อนว่า จะเอาเงินมาให้เราทำอะไร ต้องชัดเจน ภิกษุแปลว่าผู้ขอ แต่เราไม่ใช่ขอทาน เพราะฉะนั้นเมื่อเอาเงินมาให้เราแล้ว เมื่อท่านกลับมา ท่านจะต้องเห็นว่าได้อะไร ในการบิรจาคจะให้เขียนหน้าซองชัดเจนเลยว่าท่านช่วยเกี่ยวกับเรื่องอะไรซึ่งในแต่ละเดือนมันก็ไม่เคยพอ บางเดือนก็ไม่มีเงินจะจ่ายค่าไฟ แต่สำหรับพระแล้วสามารถอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ำไฟก็จะลำบากนิดนึง มันเป็นองค์ประกอบที่ยังต้องใช้ในส่วนนั้นท้ายนี้ พระมหาสิริวัฒนาได้ฝากข้อคิดว่า การกระทำแทบทุกอย่างของมนุษย์ล้วนมีเป้าหมาย และจุดประสงค์ เช่นเดียวกับพระมหาสิริวัฒนา ที่มีจุดประสงค์ตั้งแต่แรกก่อนมาอยู่ที่วัดดงละคร คือต้องการช่วยเหลือคนยากจน ผู้ ย า ก ไร้

ขอบคุณ รายการฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน พระผู้มีแต่ให้