พสกนิกรสุดประทับใจ ร่วมชื่นชมพระสุรเสียง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ในงานวันสตรีไทย - Thai Social

Post Top Ad

Thursday, 1 August 2019

พสกนิกรสุดประทับใจ ร่วมชื่นชมพระสุรเสียง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ในงานวันสตรีไทยฟังพระสุรเสียง และการทรงพระราชกรณียกิจ โดยลำพัง ครั้งแรก ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทย ที่ได้รับเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษาและ ต่อยอด พระราชปณิธาน แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี พันปีหลวงขอให้ทุกท่านโปรดร่วมมือร่วมใจ และเป็นกำลังร่วมกับ ข้าพเจ้าในการเผยแผ่ สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน เหมือนดังที่ได้ตั้งแนวความคิดในการจัดงานในปีนี้คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น

ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และแอบ กล่าวตามในใจอยู่ในทีทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง

บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญ สำหรับความมั่นคงของครอบครัวและจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ชมวีดีโอ