เราไม่ทิ้งกัน 1 มิย จ่ายรวดเดียว 15000 - Thai Social

Post Top Ad

Thursday, 28 May 2020

เราไม่ทิ้งกัน 1 มิย จ่ายรวดเดียว 15000สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางรับบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ในวันนี้กระทรวงการคลังจะโอนช่วยเหลือ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายขง CO VID อีกจำนวน 3.4 หมื่นราย รายละ 1 หมื่นบาทเราไม่ทิ้งกัน

สำหรับความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือ 5,000 บาทนั้น ขณะนี้ดำเนินการแล้วกว่า 99.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในจำนวนผู้ได้รับสิทธิ 15.1 ล้านราย กระทรวงการคลังโอนเงินสำเร็จแล้ว 14.83 ล้านราย อยู่ระหว่างการจ่ายเงิน 5.2 หมื่นราย ซึ่งวันที่ 29 พ.ค. จะจ่ายอีกจำนวน 3.4 หมื่นรายๆ ละ 1 หมื่นบาท และวันที่ 1 มิ.ย. จะจ่ายอีก 1.8 หมื่นราย จะได้รับเงินรวดเดียว 3 เดือน รายละ 15,000 บาทได้รับสิทธิ รอการโอนเงิน

ขณะที่การทบทวนสิทธิ ยังคงค้างอยู่ที่ จำนวน 1.1 แสนราย แบ่งเป็น ส่วนที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์จะต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ และยืนยันตัวตนผู้ขอทบทวนสิทธิ์อีก 1.1 หมื่นราย และยังมีกลุ่มที่ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อได้ หรือแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่ตรวจ จำนวน 9.7 หมื่นราย แนะนำว่าให้รีบไปติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย ภายใน 29 พฤษภาคม นี้เท่านั้นวันที่ 1 มิ.ย. จะจ่ายอีก 1.8 หมื่นราย จะได้รับเงินรวดเดียว 3 เดือน รายละ 15,000 บาท สำหรับผู้ทบทวนสิทธิ ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ไม่พบตัว ให้รีบติดต่อธนาคารด่วน

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง