คลังเผยผ่านเกณฑ์แล้ว15ล้านคน พรุ่งนี้โอนเพิ่มอีก - Thai Social

Post Top Ad

Monday, 18 May 2020

คลังเผยผ่านเกณฑ์แล้ว15ล้านคน พรุ่งนี้โอนเพิ่มอีกนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวว่า คลังได้ตรวจสอบผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกัน เสร็จสิ้นไปแล้ว 95 ถึง 96 เปอร์เซ็นต์ มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ประมาณ 15 ล้านคน และหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบกลุ่มเก็บตกเพิ่มเติม ทั้งกลุ่มทบทวนสิทธิที่ให้ข้อมูลที่อยู่ไม่ตรง และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคนส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิแต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกัน คลังจะโอนเงินให้ผู้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยได้ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ อีก 5.9 แสนราย รวมถึงกลุ่มหัวหน้าครัวเรือนเกษตรที่ได้รับคืนสิทธิกลับมาตรวจสอบใหม่ 4.7 แสนคน จะมีการทยอยโอนเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 63 นี้ด้วย

มีรายงานข่าวภาพการเปิดรับร้องเรียนเงิน 5000 บาท โครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่สาขาธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารกรุงไทย ซึ่งเริ่มเปิดวันแรก 18 พฤษภาคม 63 ยังมีประชาชนเดินทางไปร้องเรียนสอบถามปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่ภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเช่น ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ รวมถึงธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น ที่มีการจัดพื้นที่รับร้องเรียนแยกออกมาจากพื้นที่ให้บริการลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัดลดปัญหาจากการติด co vid19

ทั้งนี้ปัญหาที่พบมากสุด ยังเป็นการลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะฐานข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน รองลงมาเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท รวมถึงบางส่วนก็เดินทางมาให้เจ้าหน้าช่วยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้

ทีมข่าว mumkhao ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง