เราไม่ทิ้งกัน วันนี้โอน 3 แสนราย - Thai Social

Post Top Ad

Monday, 18 May 2020

เราไม่ทิ้งกัน วันนี้โอน 3 แสนรายสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่กระจายของ CO VID โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนเราไม่ทิ้งกัน

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผยว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวน 15 ล้านคน รวมทั้ง ย้ำถึงการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 พ.ค. 2563 โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับสิทธิ

ซึ่งในวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 2563 จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 3 แสนคน โดยขอยืนยันว่ารัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่ม ในมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไป พร้อมดูแลได้ทันท่วงทีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการ ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันดีใจกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาม ตามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ด้วยนะคะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบและโอนเงินให้โดยเร็วที่สุด

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง