กลุ่มเปราะบาง เช็กได้ที่นี่ - Thai Social

Post Top Ad

Friday, 22 May 2020

กลุ่มเปราะบาง เช็กได้ที่นี่หลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้สำหรับกลุ่มเปราะบาง ความคืบหน้าล่าสุด กลุ่มเปราะบาง จะเป็นกลุ่มต่อไปที่กำลังจะได้รับการช่วยเหลือผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID หลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน และ ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร มาก่อนหน้านี้แล้ว การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง กลุ่มนี้มีใครบ้างจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร ต่อประเด็นนี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยในการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 ตอนหนึ่งว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. ได้เสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท พิจารณาแผนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มบุตรแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิก าร โดยหากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นชอบตามที่เสนอ จะส่งให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าทันที เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้เบื้องต้นพม.ได้ส่งรายชื่อ ประชาชน กลุ่มเปราะบาง มาให้ทั้งหมด 13 ล้านราย หากได้รับการอนุมัติ กระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อกลุ่มคนเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม ว่าเคยได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน การเยียวยาเกษตรกร และประกันสังคมหรือไม่ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน ก่อนจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวต่อไปโดยขั้นตอนการจ่ายเงินนั้น สศค.จะต้องหารือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สบน. เพื่อพิจารณาการกู้เงินที่เหมาะสม จากนั้นให้ พม.ตกลงวงเงินการใช้เงินกับสำนักงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการได้ทันที3 กลุ่มเตรียมเข้า ครม 26 พ.ค.63

ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่า จะต้องใช้งบเท่าไร เพราะต้องรอครม.อนุมัติก่อนว่า รายชื่อกลุ่มคน กลุ่มเปราะบางเหล่านี้มีกี่คน และจ่ายในลักษณะไหน จะ 5000 บาทเหมือนเดิม หรือเปลี่ยนแปลงก็ต้องรอสรุปอีกทีก่อน แต่ยืนยันกระทรวงการคลังทำเร็ว เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด นายลวรณ กล่าวทั้งมีรายงานข่าวว่า เบื้องต้นจะมีกลุ่มคนเปราะบาง ที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือจะมีประมาณ 13 ล้านราย โดยคาดว่าจะเสนอให้ ครม.พิจารณา 26 พ.ค.นี้ และคาดว่าจะเริ่มแจกเงินได้เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ

เรียบเรียง มุมข่าว