เราไม่ทิ้งกัน พรุ่งนี้เริ่มโอนอีกรอบ - Thai Social

Post Top Ad

Sunday, 17 May 2020

เราไม่ทิ้งกัน พรุ่งนี้เริ่มโอนอีกรอบสำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วหลายล้านราย สำหรับยอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 5000 บาท ขณะนี้มีกว่า 14 ล้านคน และทยอยจ่ายเงินไปแล้ว ส่วนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคนเราไม่ทิ้งกัน

วันนี้ 17 พ.ค. กระทรวงการคลัง งดโอนเงินมาตรการเยียวยา 5000 บาท โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการ โดยจะเริ่มโอนเงินอีกครั้งในเช้าวันที่ 18 พ.ค.นี้ไดัรับสิทธิ รอรับเงิน

และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแลเป็นรายกรณีว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะเหตุผลใด ซึ่งมีทั้งเลขบัตรประชาชนไม่ตรง ก็จะนำมาทบทวนเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ก็จะจ่ายเงินทันทีสำหรับผู้ที่สถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว หรือได้รับสิทธิตามมาตรการ ให้รอรับเงินในวันที่ 18 พ.ค.63 เนื่องจาก วันที่ 16 ถึง 17 ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ