ลุ้นคลังแจกเงิน - Thai Social

Post Top Ad

Saturday, 16 May 2020

ลุ้นคลังแจกเงินวันที่ 16 พฤษภาคม นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ยืนยันรัฐบาลมีการออกมาตรการเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทั้งหมดกว่า 40 ล้านคน ซึ่งมาตรการที่ออกมาแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานในระบบกว่า 11 ล้านคน จะได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านสำนักงานประกันสังคมส่วนกลุ่มแรงงานอิสระ 16 ล้านคน กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการผ่านมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 15 ล้านกว่าคน โดยคลังเร่งโอนเงินให้ประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.2 ล้านคน และในวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคมนี้ จะเร่งโอนเงินอีก 1.4 ล้านราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์ปกติ กลุ่มที่มีการแก้ไขบัญชีเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และได้รับแจ้งว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรหัวหน้าครัวเรือนเกษตร

สำหรับกลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ขณะนี้เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือแล้ว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่วนปัญหากรณีข้าราชการที่ทำเกษตรกรรมด้วยนั้น ขณะนี้คลังได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่ามีกี่ราย และส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป และกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการท้องถิ่น กว่า 3 ล้านคน รัฐบาลดูแลด้วยการไม่รับลดเงินเดือน ไม่ลดวัน เวลาการทำงานนายลวรณ กล่าวว่า ในส่วนกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม กำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมกรณีฉุกเฉินอีก 1 ล้านคน พม. กำลังเร่งดูแลยังเหลือกลุ่มตกหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ที่ต้องช่วยเหลือผ่านมาตรการรูปของตัวเงิน คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กว่า 14.6 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ได้เข้ามาตรการช่วยเหลืออื่นๆแล้ว ยังเหลืออยู่ 2.4 ล้านคน ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือของรัฐ และกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้าน ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

คลังคาดว่าในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของรัฐแล้ว จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคนที่รัฐบาลเตรียมจะให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยความช่วยเหลือจะเป็นมาตรการด้านตัวเงินเป็นหลักนายลวรณ กล่าวว่า อยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่ารัฐบาลดูแลคนทุกกลุ่มอย่างถ้วนหน้าด้วยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไป และรัฐบาลพร้อมจะออกมาตรการดูแลอย่างทันถ้วงที ที่เหมาะสมกับสถานการเพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการผ่านวิกฤติ co vid19 ครั้งนี้ไปพร้อมกันมาตรการต่างๆจะอำนวยถึงทุกกลุ่มงาน

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าว mumkhao ก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างๆ รอการโอนเงินจากรัฐบาลในมาตราการต่างๆต่อไป

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง