พม่าพบแรงงาน 23 คนติด Covid 19 หลังเดินทางกลับจากไทย - Thai Social

Post Top Ad

Friday, 19 June 2020

พม่าพบแรงงาน 23 คนติด Covid 19 หลังเดินทางกลับจากไทย


พม่าพบแรงงาน 23 คนติด Covid 19 หลังเดินทางกลับจากไทยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเมียนมา พบเชื้อไวรัสโควิด-19 จากแรงงานเมียนมาที่ไปจากประเทศไทยโดยผ่านชายแดน จำนวน 23 คน โดยมีการประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน อย่างเป็นทางการแล้ว รวมผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศเมียนมา 286 คน รักษาหายแล้ว 187 คน กำลังรักษาตัว 93 คน เสียชีวิต 6 คนสำหรับแรงงานเมียนมาส่วนมากเดินทางกลับจากประเทศไทยด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี 1 คนมาจากประเทศมาเลเซีย แต่ผ่านไทยกลับไปทางด้านจังหวัดระนอง และผู้ติดเชื้อโควิด มีภูมิลำเนาอยู่ที่ รัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง ยะไข่ ย่างกุ้ง พะโค อิรวดี มะลิ ทวาย ตะนาวศรี ส่วนที่ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอ.แม่สอด คือ จังหวัดกอกาเลก เมืองผาอ่าง รัฐกะเหรี่ยง และเมืองมะละแหม่ง รัฐมอญ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมียนมา ที่ชายแดนไทย - เมียนมา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านพรมแดนเมียนมา-ไทย (แม่สอด-เมียวดี) บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 ท้ายบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอดได้รับคำสั่งจากส่วนกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และเข้มงวดแรงงานเมียนมาที่กลับมาจากประเทศไทยมากขึ้น โดยเน้นมาตรการการป้องกันการติด Covid 19 มากขึ้น