พระราชโอรส พระองค์ที่ 2 ของภูฏาน - Thai Social

Post Top Ad

Thursday, 4 June 2020

พระราชโอรส พระองค์ที่ 2 ของภูฏานก่อนหน้านี้ วันที่ 19 มีนาคม 2563 สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ทรงมีพระประสูติกาลพระโอรสพระองค์ที่ 2 โดยทั้งสมเด็จพระราชินี และพระโอรส ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดี ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่สองในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา ที่พระราชวังลิงกานา ในกรุงทิมพู เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เดือน 1 ของปีชวดทรงพระเจริญ

เมื่อวานนี้ สำนักพระราชวังของภูฏาน ได้เผยแพร่พระบรมฉาย าลักษณ์อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ซึ่งทรงฉายพร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุก และเจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก มกุฎราชกุมาร พร้อมทั้งพระราชโอรส พระองค์ที่ 2 ของภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกสมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุก

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมพระราชโอรสทั้ง 2 พระองค์ขอทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกพระองค์ ทรงพระเจริญ

ขอบคุณ กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน